Conference Program

Program final _Eng_10.11.2022
2

Chương trình

“HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT VI MẠCH WEFAB 2022”

Ngày14/11/2022
Thời gian Người trình bày Nội dung
8:00-8:20 Tiếp đón và đăng ký đại biểu
8:20-8:40 Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cello)
8:40-8:50 PGS. TS. Nguyễn Phú Hùng,

Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ

Phát biểu trào mừng
8:50-9:00
Ông Nguyễn Hoàng Giang,

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Phát biểu khai mạc

PHIÊN TOÀN THỂ

Chủ tọa: GS.TS. Chử Đức Trình; TS. Trần Hùng Thuận

Hội trường 204 | Thời gian 9:00-12:00

9:00-9:20
TS.Trịnh Thanh Lâm,

Giám đốc bán hàng,
Công ty Synopsys Nam Á

Cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam
9:20-9:40
Ông Terry TEH,

Chủ tịch, Giám đốc,
Công ty Công nghệ Advinno Singapore

Lộ trình phát triển lĩnh vực vi mạch: Bài học từ Singapore
9:40-10:00
  1. Hoàng Hưng Hải,

Giám đốc sản phẩm, công nghệ và thị trường,

Công ty Qualcomm Việt Nam

Công nghệ của Qualcomm trong kỷ nguyên kỹ thuật số
Nghỉ giải lao
10:20-10:40 Ông Fang Yu,

Thành viên Ban Quản trị phụ trách đối ngoại,
Công ty Huawei Việt Nam

Kinh nghiệm Huawei về xây dựng và phát triển sản phẩm công nghệ cao
10:40-11:00 TS. Trần Phú Duy,

Đại học Nam Úc

Định hướng thương mại hóa trong phát triển vi cảm biến
11:00-11:20 PGS.TS. Mai Anh Tuấn,
Đại học Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội
Hiện trạng và đề xuất xây dựng cộng đồng vi mạch tại Việt Nam
11:20-11:50 Trao đổi thảo luận Chủ toạ
11:50-12:00 Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ Phát biểu bế mạc

ĂN TRƯA

Thời gian 12:30 – 14:00

PHIÊN THẢO LUẬN và BÁO CÁO KHOA HỌC

Thảo luận bàn tròn

Nội dung về “cơ chế – kết nối”

Phiên trình bày tham luận chuyên sâu

Nội dung về “các nghiên cứu khoa học”

Chủ tọa: PGS. TS. Nguyễn Phú Hùng

Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ

Phòng họp 110 | Thời gian : 14:00-16:00

Chủ tọa: PGS.TS. Nguyễn Trần Thuật,

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội.

Phòng họp 204 | Thời gian : 14:00-16:00

– Đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý

– Các khách mời Quốc tế

– Đại diện các doanh nghiệp

 

– Các tác giả bài báo, poster

– Các cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm.

Ngày 15/11/2022
Thời gian Người chủ trì Nội dung

Visit to Hoa Lac Hi-Tech Park

8:30-11:00 TH.S Đỗ Trọng Tấn,

Viện Ứng dụng công nghệ

PGS.TS. Mai Anh Tuấn,
Đại học Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thăm PTN Công nghệ Vi chế tạo, nhà máy led-lighting của Phenikaa, FPT semi-conductor và một số công ty công nghệ điện tử, vật liệu mới tại HHTP.
11:00 -11:45 Dịch chuyển từ Hòa Lạc về KS